Forside

NMK Kristiansand Postboks 9088

4696 Kristiansand

Motorsport i Kristiansand

NMK Kristiansand avholder årsmøte for 2016 i klubbhuset onsdag 15. mars 2017 kl. 1730.

 

 

 

Saksliste for årsmøtet 15.03.17 :

 

1 : Godkjenne de stemmeberettigede - Antall

2 : Godkjenne innkalling, saksliste, forretningsorden

3 : Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å signere protokoll

4 : Behandle årsmelding fra styret og grupper

5 : Behandle regnskap

6 : Forslag/saker

- Fra styret :

Offroad bør representeres i styret på samme måte som Speedway ved at leder eller valgt representant fra

gruppestyret går inn som styremedlem.

Antall valgte styremedlemmer ved årsmøte reduseres da med 1.

-Innkomne forslag :

Ingen per 280216.

7 : Fastsette medlemskontingent

8 : Vedta årets budsjett

9 : Foreta følgende valg :

-Leder (2år) - Ny leder skal inn.

-Nestleder (2/1 år) – Sittende NL ønsker avløsning

-Styremedlem 2stk (1år) (Evt. 1 stk dersom Offroadrep. skal inn)

(Gruppeleder SW er forhåndsvalgt som styremedlem)

-Varamedlem (1år)

-2 revisorer (til regnskap 2017 før årsmøte 2018)

-Valgkomite (2 stk)

 

Informasjon finner du på facebook her :

 

-Link-

 

Speedwaysesongen er i full gang.

Faste treninger på tirsdag og søndag, andre dager etter avtale.

 

-------------------------------------------

 

NMK Kristiansand er nå endelig i mål med eget kjøreområde for offroad.

Se mer informasjon under "offroad"-fanen her på nettsiden og på pirate4x4.no : http://www.pirate4x4.no/forum/forumdisplay.php?118-NMK-Kristiansand-Offroad

 

Besøk gjerne facebooksiden til Offroadparken :

https://www.facebook.com/groups/521275078053537/

 

OBS : Vi har ikke faste treningsdager for offroad men vi annonserer disse på facebooksidene til Offroadparken og NMK Kristiansand samt på forumet pirate4x4.no

---

 

_____________________________________________________

Vil du være med å støtte klubben i våre hjerter?

 

Vårt kontonummer er 3060.07.42295

 

 

Et hvert bidrag mottas med stor takk.